Laring Mérnöki Iroda 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9. | Tel/fax: 1-466-5412; 1-386-4547 | e-mail:

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 • Bevezető

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (https://www.aisin.hu) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza. A weboldal üzemeltetője a Laring Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9.) – továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi politikájának alapelvei, célja és jogszabályi háttere

2.1 Adatkezelési alapelvek
Cégünk adatkezelési folyamatának kialakítása során az alábbi alapelvek szerint jártunk el:

 1. Az adatok kezelése a lehető legminimálisabban valósuljon meg, tehát csak annyi személyes adatot kezeljünk, amire minimálisan szükség van a működési és a jogi szabályozás szerint.
 2. Az adatkezelés minden esetben kifejezett céllal kell, hogy megvalósuljon.
 3. Az adatkezelésnek önkéntességre kell alapulnia, azaz az érintett beleegyezésével, kivéve, amikor erre törvényi előírás kötelezi a cégünket.
 4. Érvényesüljön a tájékoztatás joga, azaz az érintett megismerhesse mi fog történni az adataival, illetve milyen jogai vannak az adatkezelővel szemben.
 5. Érvényesüljön a megismerés, változtatás és törlés joga, azaz az érintett megismerhesse a vele kapcsolatosan kezelt adatokat, azokban változtatást vagy törlést kérhessen, ha a törvényi előírások máshogy nem rendelkeznek.
 6. Az adatok védelme elsődleges fontosságú. Előrelátóan (proaktívan) meg kell akadályozni illetve minimalizálni annak esélyét, hogy személyes adatok szivárgása, elvesztése, véletlen átadása harmadik félnek megtörténjen.
 7. Az adatkezelés során az új Adatvédelmi rendelkezés (EU-s jogharmonizáció) alapelvei érvényesüljenek.
 8. Adatvédelmi incidensek jelentése minden esetben megtörténjen, a jogszabályban meghatározott szabályok szerint, a NAIH által működtetett felületen http://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent–rendszer.html.

2.2 Jogszabályi háttér

Az adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az Adatkezelő az alábbi törvényeket és rendeleteket vette figyelembe:

 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. Az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR)

 

2.3 Az adatkezelés célja és folyamata

A www.aisin.hu weboldalon(illetőleg telefonon, vagy személyesen) keresztül az alábbi adatgyűjtés és adatkezelés valósul meg a következőkben részletezett céllal:

 1. A beszállítási igények rögzítésekor személyes adatok rögzítése történhet meg, a beszállításhoz kapcsolódó kapcsolattartás végett. Ezen adatok szükségesek ahhoz, hogy a bejelentő személye illetve a bejelentett termékek felvételi helye beazonosítható legyen, és a normál ügymenet lefolytathatóvá váljon. Az Űrlapból, az adatok rögzítése és az űrlapon szereplő feltételek elfogadása után a weboldal, a felhasználó által megadott adatokkal egy e-mailt generál, és ezt az e-mail továbbítja a cégünk központi levelezési címére. A rögzített adatokat a weboldal a továbbiakban nem őrzi meg, azokat nem tárolja.
  A beérkezett e-mail-t a kollegáink feldolgozzák azokat.
  Amennyiben termék beszállítás történik, úgy ahhoz igénybe vesszük aktuális fuvarozó partnerünket, és a beszállítás elvégzéséhez felé továbbítjuk az Űrlapon megadott név, cím, e-mail cím, telefonszám adatokat. Ezen adatok továbbítása szükségesek a termék beszállításának elvégzéséhez. Fuvarozó partnerünk adatai jelen nyilatkozat végén található.
  A központi rendszerünkbe érkező e-mailek 3 évig megőrzésre kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt.
 2. A szerződések létrejöttekor személyes adatok rögzítése történhet meg, a szerződés létrejötte érdekében. Ezen adatok szükségesek ahhoz, hogy a szerződő partner személye, elérhetőségének adatai fellelhetőek legyenek, a szerződés teljesítése megvalósulhasson. A szerződéssel kapcsolatos adatok a polgári jogi jogviszony fennállása alatt, illetőleg a szerződés megszűnésétől számított 3 évig megőrzésre, illetőleg tárolásra kerülnek.
 3. A weboldal a felhasználói élmények fokozása, bejelentkezések kezelése, illetve statisztikai célból úgy nevezett “cookie“-kat használ. A cookie vagy más néven süti a webszerver (www.aisin.hu) által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k adatvédelmi szempontból nem rögzítenek személyes adatokat.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwordscookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analyticscookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargetingcookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldalszámos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 1. A Látogatótól (egyszerű, vagy anonim böngésző) illetve a Felhasználótól (regisztrált böngésző) az Adatkezelő tudomására jutó adatok felhasználása és kezelése

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a Látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül. Az Adatkezelő a Látogató által, a www.aisin.hu weboldalon történő látogatás során anonim módon adatokat gyűjt a Felhasználó által látogatott oldalakról, a látogatás gyakoriságáról és számáról. Ez az adatgyűjtés anonim, automatikus, és kizárólag statisztikai célból valósul meg.

A gyűjtés során rögzítésre kerül, hogy:
– a látogatás új, vagy visszatérő volt
– a látogató által felkeresett oldal(ak)
– a weboldalon eltöltött idő
– a látogatás geológiai elhelyezkedése


Regisztrált felhasználók esetén az Adatkezelő rögzíti a regisztráció során kitöltendő mezőket, illetve a regisztráció megtörténtének időpontját. A regisztráció során a Felhasználónak kötelező elfogadnia a felhasználás feltételeit, amelyet a regisztráció során megtekinthet. A regisztráció során rögzített adatok kizárólag a Felhasználó és az Adatkezelő között folyó ügymenet (személyes tájékoztatás, rendelés teljesítés, javítási folyamat követés, árajánlat adás) célját szolgálják, és kizárólag erre használhatók. A Regisztrált felhasználó tisztában van a rögzítés tényével, azonban az Adatkezelőtől igényelhet: betekintést a rögzített adataiba, adatainak módosítását, illetve adatainak törlését. Ezen igényekkel az info@aisin.hu e-mail címen keresztül élhet.

 1. Fogalmak, további tájékoztatás

4.1. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A Laring Mérnőki Iroda valamennyi adminisztrációs rendszere tekintetében adatkezelő a Laring Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9.).

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Valamennyi adminisztrációs rendszer esetében adatfeldolgozó a Mentha Hosting Kft.(1213 Budapest, Kórus utca 11.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Laring Mérnőki Iroda Kft. valamennyi adminisztrációs rendszer regisztrál, és ennek keretében megadja „Kezelt adatok körében” felsorolt adatát.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

4.2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: A weboldal látogatása során Adatkezelő a működés ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat.

Meghatározás: Adatkezelő rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: Weboldal megtekintésétől számított 30 naptári nap.

4.3. Weboldal regisztrációs adatbázisa

Általános információk: Adatkezelő a weboldalon magánszemélyek számára nem nyújt regisztrációs lehetőséget regisztráció által. Adatkezelő a weboldalon elérhető regisztrációjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatok módosítását és törlését az info@aisin.hu címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Regisztráció alkalmával a regisztráltnak hírlevelet küldhetünk. A hírlevélről a levelekben található módon lehet leiratkozni.

Adatkezelés célja: hírlevél küldés, piackutatás és adatbázis építés, közvetlen üzletszerzés, szerződéskötés.

Adatkezelés jogalapja: Érintett személy hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely megye, település, utcaházszám, vezetékes telefonszám és/vagy mobiltelefonszám.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő vállalkozás jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a regisztrált törlési kérésének beérkezése után 30-ik napjáig, illetőleg maximum 3 évig.

4.4.A cég szerződési adatbázisa

Adatkezelés célja: szerződéskötés.

Adatkezelés jogalapja: Érintett személy hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely megye, település, utcaházszám, vezetékes telefonszám és/vagy mobiltelefonszám.

Vállalkozás esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, székhely, irányítószám, település, utcaházszám, vezetékes telefonszám és/vagy mobiltelefonszám, képviselet módja, beosztás.

 

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő vállalkozás jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a regisztrált törlési kérésének beérkezése után 30-ik napjáig, illetőleg maximum 3 évig.

 4.5. Személyes adat kezelése, tárolásuk módja, az adatkezelés biztonsága

Személyes adat kezelése

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez: az érintett vagy törvényes képviselőjének legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, amely tartalmazza az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson (az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatkezelő neve címe, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége) alapul és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozat (megjelölve a szerződésben a szükséges adatkezelés, vagy külön íven megszövegezve, hogy az adatkezelésre a szerződés mely rendelkezésének teljesítéséhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: az adatkezelést elrendelő vagy szükségessé tevő jogszabályi rendelkezés pontos megnevezése és szövege;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges: érdekmérlegelési teszt elvégzése megtörtént-e
 1. da) az érintett vagy egy másik természetes személy célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése,
 2. db) rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható-e a tervezett cél,
 3. dc) a jogos érdek lehető legpontosabb meghatározása,
 4. dd) mi az adatkezelés célja
 5. de) milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek,
 6. df) a másik fél milyen érdeki lehetnek azok, amelyek jogszerűen biztosítják a másik fél érdeke alapján történő adatkezelést;
 7. fa) az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése,
 8. fb) rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható-e a tervezett cél,
 9. fc) a jogos érdek lehető legpontosabb meghatározása
 10. fd) mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok,
 11. fe) meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek,
 12. ff) a másik fél milyen érdekei lehetnek azok, amelyek jogszerűen biztosítják a másik fél érdeke alapján történő adatkezelést.
 1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges: az adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványt meghatározó jogszabályi rendelkezés pontos megnevezése és szövege, valamint az e jogosítványokból meghatározva az adott adatkezelés szükségessége;
 2. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: érdekmérlegelési teszt elvégzése megtörtént-e

Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen. Adatkezelő a regisztráció során személyes adatokat kérhet Érintett személytől. Adatkezelő minden esetben feltünteti a regisztráció során, hogy mely adatokat kell Érintett személynek “kötelező” jelleggel megadnia. A kötelező kifejezés arra utal, hogy azon adatok megadása nélkül az eseményen nem vehet részt Érintett személy által képviselt cég, így egyes adatok megadásának megtagadása a regisztráció elutasításához vezethet.

4.6. Tárolás módja, biztonság


A weboldal Adatkezelő által bérelt webtárhelyen található. A webtárhely szolgáltató adatai a nyilatkozat végén található.


Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag az alábbiak szerint továbbítja:

 1. beszállítási igény felmerülésekor a beszállítást végző partnere felé, a szállítási folyamat elvégzéséhez szükséges adatokat (név, cím, elérhetőség, szállítandó termék mérete, súlya, szállítás időpontja),
 2. garanciális ügyintézés során a megbízó cég/gyártó által megkövetelt vásárlói és termék azonosító adatokat (név, cím, elérhetőség, termék megnevezés, sorozatszám, hiba leírás, vásárlás dátuma),

az ügymenetek lefolytatása céljából.

Ezen túlmenően adatkezelő Személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása, vagy a törvény kötelező rendelkezése esetén továbbítja. Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő – az érintett külön hozzájárulása nélkül – nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga

Adatkezelő fenntartja jelen dokumentációra vonatkozóan a mindenkori változtatás jogát. A változásokról megfelelő időben értesíti a weboldal Látogatóját, szerződéses partnerét.

 1. Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
 • akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető

 • ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő,
 • vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme miatt szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal: egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 1. Adatok, elérhetőségek

Adatkezelő elérhetőségei
Név: Laring Mérnöki Iroda Kft.
Székhely:  1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9.
Tel:  061/466-54-12
Fax:  061/386-45-47
Email: info@laring.hu
Cégjegyzékszám:  01-09-361921
Adószám:  10942167-2-43
Közösségi adószám: HU10942167

Fuvarozó partnerünk adatai
Név: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Közösségi adószám: 

Webtárhely szolgáltató adatai
Név: Mentha Hosting Kft.
Székhely: 1213 Budapest, Kórus utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-932182
Adószám: 11732497-2-43

  Nyomtatott sajtó